25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Θεατρική Ομάδα Σάμου, «Το πένθος ταιριαζει στην Ηλέκτρα»