25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κω, «iLLuSiOnS»