25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Θεατρικός Ομάδα Νάουσας Πάρου, «Της τύχης τα μπερδέματα»