25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Θεατρική Σκηνή των Παραλόγων, «Λεύτερο ζευγάρι»