25η Συνάντηση (Σύρος 2013), «Τέχνη» Πάτμου, «Κύριε Κόλπερτ»