25η Συνάντηση (Σύρος 2013), «Θεατροποιείο» Τήνου, «Η βασίλισσα της ομορφιάς»