25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Πολιτιστικός Σύλλογος Πάρου «Αρχίλοχος», «Ο Ελαφοβασιλιάς»