25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Πολιτιστικός Σύλλογος Χρουσσών Σύρου, «Δουλειές με φούντες»