25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου, «Ο κουνενές»