24η Συνάντηση (Σάμος 2012), «Η ΟΕΘΑ στο κατώφλι του αύριο» – Συζήτηση μεταξύ του Δ.Σ. και των μελών της ΟΕΘΑ για τις προοπτικές και το μέλλον της ομοσπονδίας