24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Ερασιτεχνικός Όμιλος Καλλονής Λέσβου, «Για ποια Ελένη»