24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Θεατρική Ομάδα Καλύμνου, «Είμαι χάλια»