24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Θεατρική Ομάδα Μυκόνου, «Αν αργήσω κοιμήσου»