24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Θεατρικός Όμιλος Άνδρου, «Ουμπού Τύραννος»