24η Συνάντηση (Σάμος 2012), «Θεατροποιείο» Τήνου, «Φαύστα»