24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Λαϊκή Σκηνή ΜΕΑΣ «Λήμνος», «Κλέψε λιγότερο»