24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κω, «Βιολογικός μετανάστης»