24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου, «Μ’ απατά δεν μ’ απατά;»