23η Συνάντηση (Xίος 2011), Θεατρική Ομάδα Σάμου, «Η επιστροφή της Γηραιάς Κυρίας»