23η Συνάντηση (Xίος 2011), Πειραματική Σκηνή Μήλου, «Ψέμα στο ψέμα»