23η Συνάντηση (Xίος 2011), Θεατρικός Όμιλος Άνδρου, «Φρεναπάτη»