23η Συνάντηση (Xίος 2011), Βιωματικό σεμινάριο με τον Γιώργο Γαλάντη