23η Συνάντηση (Xίος 2011), Θεατρική Ομάδα Μυκόνου, «Δείπνο»