Αφίσα για την «Φαύστα» του Μποστ από τη Θεατρική Ομάδα Λέρου

Θεατρική Ομάδα Λέρου, παραστάσεις